BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Moje strony WWW

WŁASNE SKRYPTY
W tym dokumencie zapoznasz się z następującymi tematami:
Powrót
WŁASNE SKRYPTY - WPROWADZENIE
Na platformie BLINK.PL możesz wykonywać skrypty napisane w językach:
 1. PHP,
 2. PERL,
 3. TCL,
 4. Python,
 5. powłoki (BASH, ASH).

oraz uruchamiać programy skompilowane statycznie pod systemem Linux (np. napisane w językach C, C++, Pascal, Assembler). W zależności od użytej technologii plik musi posiadać następujące rozszerzenie:

Technologia Rozszerzenie
PHP 5 .php5
PHP 4 .php, .php3, .php4, .phtml
PERL .pl, .cgi
TCL .tcl, .cgi
Python .py, .cgi
skrypt powłoki .sh, .cgi
programy binarne .cgi

Skrypty i programy mogą być umieszczone w dowolnym katalogu konta.

Ważne
Zwróć uwagę, że przy bezwzględnym odwoływaniu się w skryptach do innych plików katalog główny (/) jest jednocześnie Twoim katalogiem domowym.

Poniższy przykład wyjaśnia to w praktyce:

Przykład
W katalogu "/ustawienia" znajduję się plik "data.txt". Odwołasz się do niego w skrypcie umieszczonym w dowolnym katalogu korzystając ze ścieżki "/ustawienia/data.txt"

Pamietaj aby nadać prawidłowe prawa umieszczanym na serwerze skryptom.

Ważne
We wszystkich technologiach poza PHP konieczne jest nadanie praw do wykonywania skryptowi po umieszczeniu go na serwerze. Można tego dokonać za pośrednictwem dowolnego klienta FTP wykonując polecenie chmod 755 nazwa_skryptu.

WERSJE OPROGRAMOWANIA I INTERPRETERY
Dostępne wersje oprogramowania i ścieżki dostępu:

Technologia Wersja Ścieżka do interpretera
PHP 5 5.1.2 nie wymaga
PHP 4 4.3.10 nie wymaga
PERL 5.8.4 /usr/bin/perl
TCL 8.4.9 /usr/bin/tclsh8.4
TCL 8.3.5 /usr/bin/tclsh8.3
TCL 8.0.5 /usr/bin/tclsh8.0
Python 2.4.1 /usr/bin/python2.4
Python 2.3.5 /usr/bin/python
SKRYPTY PHP
PHP to popularny skryptowy język programowania służący przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron WWW. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl. PHP umożliwia współpracę z wieloma systemami relacyjnych baz danych (np. MySQL, PostgreSQL, SQLite) oraz korzystanie z alternatywnych sposobów przechowywania danych - plików tekstowych i XML-owych. Na serwerach BLINK.PL skrypty PHP uruchamiane są jako CGI (nie jako moduł serwera WWW). Skrypty mogą być umieszczone w dowolnym katalogu serwera.

Ważne
Domyślne ustawienia PHP na naszych serwerach opisane są na stronach:

Jeżeli Twoje skrypty wymagają odmiennych ustawień od domyślnych możesz zdefiniować własne ustawienia.

Ważne
Zmianę konfiguracji PHP realizuje się poprzez umieszczenie zmodyfikowanego pliku php.ini w katalogu na który wskazuje domena.

Aby umieścić php.ini z własnymi modyfikacjami nalezy:
 1. pobrać php.ini z bieżącą konfiguracją (php.ini dla PHP4 lub php5.ini dla PHP5),
 2. dostosować do swoich potrzeb,
 3. umieścić na serwerze w katalogu na który wskazuje domena.
Dokonane zmiany widoczne są natychmiast.

Aby umieścić skrypt php w pliku o innym rozszerzeniu niż ".php" należy ustawić dyrektywe ForceType w pliku .htaccess:

Przykład
<Files *.html>
ForceType application/x-httpd-php
</Files>

Dodatkowe informacje i przykłady znajdują się w dziale FAQ. Zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.php.net po więcej informacji na temat technologii PHP.
SKRYPTY PYTHON
Python jest interpretowanym, interaktywnym językiem programowania ogólnego zastosowania. Stworzony został w 1990 roku przez Guido van Rossuma. Często porównywany jest do to Tcl, Perl, Scheme oraz Java. Uważany jest przez wielu za bardzo dobrze zaprojektowany, przejrzysty i spójny język.

Aktualnie na serwerach BLINK.PL dostępne są następujące wersje:

Technologia Wersja Ścieżka do interpretera
Python 2.4.1 /usr/bin/python2.4
Python 2.3.5 /usr/bin/python

Po umieszczeniu pliku ze skryptem na serwerze konieczne jest nadanie praw do wykonywania. Można tego dokonać za pośrednictwem dowolnego klienta FTP wykonując polecenie chmod 755 nazwa_skryptu.

Na serwerze dostępne są następujące moduły przydatne przy pisaniu skryptów w języku Python:

 • python-gd
 • python-mysqldb
 • python-pgsql
 • python-xml
Skrypty napisane w języku Python umieszczane na platformie BLINK.PL muszą posiadać rozszerzenie .py lub .cgi

Oficjalna strona projektu http://www.python.org.

SKRYPTY PERL
Perl (ang. Practical Extraction and Report Language) to praktyczny i popularny język programowania autorstwa Larrego Walla. Wzorowany na językach jak C, skryptowych: sed, awk i sh oraz na wielu innych.

Aktualnie na serwerach BLINK.PL dostępna jest są następująca wersja interpretera:

Technologia Wersja Ścieżka do interpretera
PERL 5.8.4 /usr/bin/perl

Po umieszczeniu pliku ze skryptem na serwerze konieczne jest nadanie praw do wykonywania. Można tego dokonać za pośrednictwem dowolnego klienta FTP wykonując polecenie chmod 755 nazwa_skryptu.

Skrypty napisane w języku Perl umieszczane na platformie BLINK.PL muszą posiadać rozszerzenie .pl lub .cgi

Oficjalna strona projektu http://www.perl.com.

PRZYDATNE PROGRAMY
Pisząc własne skrypty możesz skorzystać z następujących programów zainstalowanych na serwerze:

Grafika

Bibilioteka ImageMagick w wersji 6.0.6.2 służącej do modyfikacji plików graficznych (np. zmniejszanie, przycinanie, obracanie obrazków).

Przydatne ścieżki:
 • /usr/bin/compare
 • /usr/bin/composite
 • /usr/bin/conjure
 • /usr/bin/convert
 • /usr/bin/identify
 • /usr/bin/mogrify
 • /usr/bin/montage
 • /usr/bin/animate
 • /usr/bin/display
 • /usr/bin/import

Bazy danych

MySQL:
 • /usr/bin/mysql
 • /usr/bin/mysql_find_rows
 • /usr/bin/mysql_tableinfo
 • /usr/bin/mysqlcheck
 • /usr/bin/mysqldump
 • /usr/bin/mysqlimport
 • /usr/bin/mysqlshow

PostgreSQL:
 • /usr/bin/pg_dumpall
 • /usr/bin/psql
 • /usr/bin/createlang
 • /usr/bin/droplang
 • /usr/bin/pg_dump
 • /usr/bin/pg_restore

Inne

 • /bin/tar
 • /bin/cat
 • /bin/chmod
 • /bin/cp
 • /bin/cpio
 • /bin/date
 • /bin/dd
 • /bin/dir
 • /bin/echo
 • /bin/ed
 • /bin/egrep
 • /bin/fgrep
 • /bin/grep
 • /bin/gunzip
 • /bin/gzexe
 • /bin/gzip
 • /bin/ln
 • /bin/ls
 • /bin/mkdir
 • /bin/mktemp
 • /bin/more
 • /bin/mv
 • /bin/pwd
 • /bin/readlink
 • /bin/rm
 • /bin/rmdir
 • /bin/sed
 • /bin/sh
 • /bin/sleep
 • /bin/tempfile
 • /bin/touch
 • /bin/true
 • /bin/false
 • /bin/uncompress
 • /bin/vdir
 • /bin/zcat
 • /bin/zcmp
 • /bin/zdiff
 • /bin/zegrep
 • /bin/zfgrep
 • /bin/zforce
 • /bin/zgrep
 • /bin/zgrep
 • /bin/zless
 • /bin/zmore
 • /bin/znew
 • /usr/bin/awk
 • /usr/bin/basename
 • /usr/bin/bunzip2
 • /usr/bin/bzcat
 • /usr/bin/bzcmp
 • /usr/bin/bzdiff
 • /usr/bin/bzegrep
 • /usr/bin/bzexe
 • /usr/bin/bzfgrep
 • /usr/bin/bzgrep
 • /usr/bin/bzip2
 • /usr/bin/bzip2recover
 • /usr/bin/bzless
 • /usr/bin/bzmore
 • /usr/bin/cal
 • /usr/bin/calendar
 • /usr/bin/dircolors
 • /usr/bin/du
 • /usr/bin/install
 • /usr/bin/link
 • /usr/bin/shred
 • /usr/bin/stat
 • /usr/bin/unlink
 • /usr/bin/cksum
 • /usr/bin/comm
 • /usr/bin/csplit
 • /usr/bin/cut
 • /usr/bin/expand
 • /usr/bin/fmt
 • /usr/bin/fold
 • /usr/bin/head
 • /usr/bin/join
 • /usr/bin/nl
 • /usr/bin/od
 • /usr/bin/paste
 • /usr/bin/pr
 • /usr/bin/ptx
 • /usr/bin/sha1sum
 • /usr/bin/sort
 • /usr/bin/split
 • /usr/bin/sum
 • /usr/bin/tac
 • /usr/bin/tail
 • /usr/bin/tr
 • /usr/bin/tsort
 • /usr/bin/gawk
 • /usr/bin/test

WYSYŁANIE WIADOMOŚCI EMAIL PRZY UŻYCIU SKRYPTÓW
Korzystając z własnych skryptów możesz wysyłać wiadomości email na dowolne adresy. Mechanizm ten przydatny jest np. przy wysyłaniu zawartości formularza ze strony WWW na skrzynkę email.

FormMail

Najpopularniejszym skryptem do wysyłania zawartości formularza emailem jest FormMail dostępny na stronie http://www.scriptarchive.com/formmail.html. Aby skrypt ten działał poprawnie na naszych serwerach w jego konfiguracji musisz podać ścieżkę do programu sendmail:

$mailprog = '/usr/bin/sendmail -i -t';

Dodatkowo pole formularza o nazwie "email" musi zawierać istniejący w Twoim koncie adres email (patrz informacja powyżej).

Skrypt PHP

Korzystając z języka PHP możesz stworzyć własne rozwiązanie. Fragment skryptu wysyłającego wiadomość email wyglądałby następująco:


<?php

$adresat
= "kontakt@abcd.pl"; // dowolny adres email odbiorcy wiadomości
$temat = "Kontakt z formularza WWW"; // temat wysyłanej wiadomości
$tresc = "Treść wiadomości"; // treść wysyłanej wiadomości
$naglowki = "From: kontakt@abcd.pl\r\n"; // adres email w Twoim koncie
$naglowki .= "Reply-to: janek@wp.pl"; // adres email wypełniającego formularz

if (mail($adresat, $temat, $tresc, $naglowki)) {
  echo
"Wiadomość została wysłana pomyślnie na adres $adresat!";
} else {
  echo
"Wiadomość nie została wysłana! Sprawdź czy adres email nadawcy ";
  echo
"(podany w nagłówku From) istnieje w Twoim koncie!";
}

?>

Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.