BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Moje strony WWW

BAZY DANYCH
W tym dokumencie zapoznasz się z następującymi tematami:
BAZY DANYCH - WPROWADZENIE
Na platformie BLINK.PL dostępne są dwa rodzaje baz danych:
  1. MySQL,
  2. PostgreSQL.
Szczegółowa dokumentacja omawiająca zastosowania oraz sposób korzystania z baz dostępna jest na stronach producentów pod adresem http://www.mysql.org oraz http://www.postgresql.org.
AKTYWACJA BAZY DANYCH
Aby aktywować nową bazę danych:
  1. otwórz narzędzie Aktywacja bazy danych w module Moje strony WWW,
  2. wybierz preferowany typ bazy danych, wskaż adres email na jaki mają być przesłane dane (opcjonalne) i kliknij AKTYWUJ BAZĘ.
Baza zostanie automatycznie aktywowana.
Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.