BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Poczta elektroniczna

WALKA ZE SPAMEM
W tym dokumencie zapoznasz się z następującymi tematami:
CO TO JEST SPAM?
Spamem określa się każdą wiadomość e-mail wysłaną do jednego lub kilku adresatów którzy nie zamawiali tej wiadomości ani wcześniej nie zgodzili się na jej otrzymanie.

Ważne!
Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości email oznacza, że w sposób świadomy i zamierzony wyraziliśmy chęć otrzymywania przesyłek od konkretnego nadawcy. Zawsze musi istnieć też możliwość cofnięcia takiej zgody.
Zgodnie z polskim prawem nadawca musi potrafić udowodnić w sposób niezbity, że posiada Twoją zgodę na przesyłanie Ci wiadomości reklamowych.
UREGULOWANIA PRAWNE
Zagadnie związane ze spamem w Polsce reguluje: "Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną" Ustawa została uchwalona 18.07.2002r i weszła w życie 10 marca 2003r.

Ważne!
Zgodnie z treścią ustawy: "Zakazane jest przesyłanej nie zamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej"
JAK SIĘ BRONIĆ PRZED SPAMEM?
Zgodnie z zasadą Lepiej przeciwdziałać niż leczyć pamiętaj o przestrzeganiu podstawowych zasad przy korzystaniu z poczty elektronicznej. Stosowanie się do nich zminimalizuje ilość spamu trafiającego do Twojej skrzynki.

Nie odpowiadaj na spam. Nie "wypisuj się" z listy.

Odpowiedzi na spam (np. z prośbą o wypisanie z listy) lub korzystanie z mechanizmów typu "Unsubscribe", nie uchronią cię przed spamem. W efekcie tego typu działań będziesz otrzymywał jeszcze więcej spamu. Reakcja z Twojej strony oznacza, że adres jest właściwy i emaile reklamowe są odbierane. Nie klikaj w żadne linki umieszczone w tego typu wiadomościach.

Nie umieszczaj swojego adresu na stronie WWW.

Spamerzy wykorzystują oprogramowanie które odwiedza strony internetowe i zbiera informacje o umieszczonych tam adresach email. Adresy te są następnie umieszczane w bazach adresów spamerów i wykorzystywane do rozsyłania spamu. Na stronie skorzystaj z formularza WWW i odpowiedniego skryptu, tak aby adres email nie był widoczny w źródle strony.

Używaj "rezerwowego adresu" na grupach i forach dyskusyjnych

Utwórz dodatkowy adres dla istniejącej skrzynki lub aktywuj nową skrzynkę. Używaj "rezerwowego adresu" wysyłając wiadomości do grupy czy forum dyskusyjnego. Nawet jeśli Twój adres zostanie dopisany do baz spamerów i będziesz otrzymywał wiadomości reklamowe będziesz mógł z niego łatwo zrezygnować lub filtrować przychodzące emaile.

Z rozwagą podawaj swój adres email

Wiele serwisów wymaga podania adresu email w celu skorzystania z oferowanych przez nich usług. Nie podawaj adresu (lub podaj "rezerwowy adres") jeśli nie jesteś pewny, że nie zostanie on sprzedany lub wykorzystany do innych celów niż autoryzacja czy przesyłanie informacji o które prosiłeś.

Nie bądź naiwny

Pamiętaj, praktycznie wszystkie wiadomości typu:
 • ...właśnie wygrałeś 10 tyś. PLN musisz tylko..."
 • ...jestem byłym ambasadorem Nigeri...
 • ...jeśli wyślesz tego emaila 10 razy mały Krzyś otrzyma..."
 • ...jeżeli znajdziesz w systemie plik system.exe oznacz to, że masz wirusa..."
 • ...pilnie potrzeba pomoc dla..."
to oszustwa. Nie odpowiadaj na nie, nie przesyłaj dalej, nie wyjaśniaj.

Chroń adresy innych.

Jeżeli wysyłasz wiadomość do większej liczby osób adresy email odbiorców umieść w polu UDW - Ukryte Do Wiadomości (and. BCC – Blind Carbon Copy) Adresaci będą widzieli wtedy tylko własny adres email.
MECHANIZMY ANTYSPAMOWE STOSOWANE NA PLATFORMIE BLINK.PL
Zadaniem istniejącego na platformie BLINK.PL systemu antyspamowego jest:
 • wyłapywanie wiadomości o charakterze reklamowych tzw. 'spamu',
 • odfiltrowywanie niechcianych wiadomości nie będacych spamem (np. emaili z listy dyskusyjnej na którą sam się zapisałeś ale nie możesz się wypisać).
Na system antyspamowy składają się 3 podstawowe mechanizmy:
 • biała lista,
 • czarna lista,
 • filtr antyspamowy.
Każdy z tych mechanizmów posiada indywidualne ustawienia decydujące o jego zachowaniu oraz możliwość włączenia i wyłączenia.
Kiedy na serwer przychodzi nowa wiadomość najpierw sprawdzana jest zawartość 'białej listy'. Jeżeli wiadomość spełnia któryś z warunków wpisanych na 'białej liście' jest automatycznie dostarczana do skrzynki. Pominięte zostają warunki z 'czarnej listy' i nie jest ona badana pod kątem tego czy jest to spam czy ham. Gdy wiadomość nie spełnia żadnego z warunków przechodzi dalej i porównywana jest z 'czarną listą'. Jeśli któryś z warunków został spełniony, np. adres nadawcy znajduje się na czarnej liście wykonanywana jest jedna (wybrana przez Ciebie) z 4 akcji:
 1. Usuń wiadomość,
 2. Oznacz wiadomość jako SPAM w jej temacie i dostarcz do skrzynki,
 3. Przenieś wiadomość do folderu "spam" webmaila i usuń po 30 dniach,
 4. Prześlij dalej wiadomość na wskazany adres email.
Jeżeli wiadomość nie spełnia żadnego z warunków wpisanych w 'czarnej liście' przechodzi dalej i badana jest przez filtr antyspamowy. Filtr sprawdza czy przychodząca wiadomość posiada oznaki przesyłki reklamowej tzw. spamu czy jest to czysta wiadomość tzw. ham. Analogicznie jak przy 'czarnej liście' jeżeli wiadomość zakwalifikowana jest jako spam wykonywana jest jedna (wybrana przez Ciebie) z 4 akcji:
 1. Usuń wiadomość,
 2. Oznacz wiadomość jako SPAM w jej temacie i dostarcz do skrzynki,
 3. Przenieś wiadomość do folderu "spam" webmaila i usuń po 30 dniach,
 4. Prześlij dalej wiadomość na wskazany adres email.
Wiadomość zakwalifikowana jako ham (nie spam) przesyłana jest dalej do Twojej skrzynki. Opisaną powyżej ogólną zasadę działania mechanizmów antyspamowych przedstawia poniższy rysunek:Narzędzia do zarządzania opisanymi mechanizmami znajdziesz w aplikacji 'Poczta elektroniczna' w grupie narzędzi 'Centrum antyspamowe'.
BIAŁA LISTA
W 'białej liście' wskazujesz te wiadomości które na pewno mają trafić do skrzynki bez względu na to, co jest wpisane w 'czarnej liście' i na to czy są uznawana przez serwer jako spam czy ham.

Ważne!
Przychodząca wiadomość jest automatycznie dostarczana (z pominięciem 'czarnej listy' oraz 'filtra antyspamowego') jeżeli spełnia choć jeden warunek z 'białej listy'.
Mechanizm ten jest szczególnie przydatny do filtrowania wiadomości, które mogłyby być błędnie zakwalifikowane przez filtr antyspamowy jako 'spam'. Dotyczy to w szczególności anglojęzycznych newsletterów czy emaili z grup dyskusyjnych. W przypadku tego typu wiadomości nie zawsze jednoznacznie można rozsądzić czy jest to 'spam' czy 'ham'.

Przykład
Andrzej pracuje jako informatyk w firmie ABCD. W związku z wykonywaną pracą zapisany jest na wiele grup dyskusyjnych. W opcjach filtra antyspamowego zdecydował, że wiadomości oznaczone jak spam mają być przesyłane do katalogu 'spam' w webmailu. Przeglądając zgromadzone tam wiadomości zauważył, że omyłkowo trafiają tam niektóre wiadomości z jednej z grup dyskusyjnych poświęconej pozycjonowaniu stron WWW. Aby uniknąć tego typu pomyłek w przyszłości dodał adres email tej grupy do 'białej listy'. Od tej pory wiadomości nie są sprawdzane przez filtr antyspamowy.
      Dodatkowo, na czarnej liście umieścił wszystkie wiadomości posiadające w tytule słowo 'promocja'. Andrzej chce jednak kupić nowy aparat cyfrowy. Poprosił internetowy sklep fotograficzny o przesyłanie mu informacji o bieżących promocjach i przecenach. Aby emaile ze sklepu nie zostały usunięte (mogą spełniać warunek z czarnej listy) dodał adres sklepu do 'białej listy'.
      Dzięki właściwej konfiguracji zabezpieczeń antyspamowych zawsze otrzymuje wiadomości na które czeka.
Tworząc nowe warunki możesz korzystać z:
 • adresu nadawcy (gdy wiadomość pochodzi od...),
 • adresu odbiorcy (gdy wiadomość skierowana jest do...),
 • tematu wiadomości (gdy temat wiadomość zawiera...).
Mechanizm 'białej listy' gwarantuje, że istotne dla Ciebie wiadomości zawsze trafią do Twojej skrzynki.

CZARNA LISTA
Zadaniem 'czarnej listy' jest odfiltrowanie tych emaili które nie są dla Ciebie przydatne. Ty decydujesz, co ma się dziać z takimi wiadomościami. Do wyboru masz 4 akcje:

Akcja: Opis zastosowania:

Usuń wiadomość

Skorzystaj z tej opcji jeżeli jesteś doświadczonym użytkownikiem. Zdążyłeś już poznać mechanizm działania zabezpieczeń antyspamowych i uzupełniłeś 'białą listę' o konieczne wpisy.

Oznacz wiadomość jako SPAM w jej temacie i dostarcz do skrzynki

Wiadomości dostarczane będą do Twoje skrzynki ze zmienionym tematem. Korzystając z reguł filtrowania wiadomości dostępnych w twoim programie pocztowym w prosty sposób przeniesiesz je do osobnego katalogu lub wykonasz inną dostępną akcję.

Przenieś wiadomość do folderu "spam" webmaila i usuń po 30 dniach

Jest to bezpieczny i wygodny sposób. Wiadomości przenoszone są do katalogu 'spam' w Twojej skrzynce. Wiadomości tych nie pobierzesz swoim klientem pocztowym. Pobierasz tylko przefiltrowaną i 'czystą' pocztę. Ważne jest to, że zawsze możesz zweryfikować poprawność odfiltrowanych wiadomości w Twoim Panelu.

Prześlij dalej wiadomość na wskazany adres email

Skorzystaj z tej opcji, gdy chcesz aby wiadomości uznane za spam trafiały na inne konto pocztowe. Możecie w waszej firmie wyznaczyć jedną osobą która weryfikowałaby poprawność odfiltrowanych emaili i to jej adres podałbyś w takim przypadku.Czarna lista daje Ci możliwość odfiltrowywania tych wszystkich emaili których nie chcesz otrzymywać pomimo tego, że są to normalne wiadomości (nie spamy). Mogą to być np. różnego rodzaju newslettery, wiadomości z grup dyskusyjnych czy przesyłki od 'męczącego' znajomego.


FILTR ANTYSPAMOWY
Zadaniem filtra antyspamowego jest zbadanie przychodzącej wiadomości i zakwalifikowanie jej jako spam (nie zamówiona przesyłka reklamowa) lub ham (normalna wiadomość). Klasyfikacja odbywa się poprzez analizę treści oraz nagłówków wiadomości. Wykorzystywany na platformie BLINK.PL filtr jest filtrem statystycznym - bayesowskim Jego działanie opiera się na metodach uczenia maszynowego (ang. machine learning algorithms). Mechanizm uczy się na bieżąco nowych technik i sztuczek wykorzystywanych przez spamerów dzięki czemu jego skuteczność zatrzymywania spamów jest bardzo wysoka, przy bardzo niskiej liczbie błędnie zakwalifikowanych wiadomości. Ty decydujesz, co ma się dziać z wiadomościami oznaczonymi przez filtr jako 'spam'. Masz do wyboru 4 akcje:

Akcja Opis zastosowania

Usuń wiadomość

Skorzystaj z tej opcji jeżeli jesteś doświadczonym użytkownikiem. Zdążyłeś już poznać mechanizm działania zabezpieczeń antyspamowych i uzupełniłeś 'białą listę' o konieczne wpisy.

Oznacz wiadomość jako SPAM w jej temacie i dostarcz do skrzynki

Wiadomości dostarczane będą do Twoje skrzynki ze zmienionym tematem. Korzystając z reguł filtrowania wiadomości dostępnych w twoim programie pocztowym w prosty sposób przeniesiesz je do osobnego katalogu lub wykonasz inną dostępną akcję.

Przenieś wiadomość do folderu "spam" webmaila i usuń po 30 dniach

Jest to bezpieczny i wygodny sposób. Wiadomości przenoszone są do katalogu 'spam' w Twojej skrzynce. Wiadomości tych nie pobierzesz swoim klientem pocztowym. Pobierasz tylko przefiltrowaną i 'czystą' pocztę. Ważne jest to, że zawsze możesz zweryfikować poprawność odfiltrowanych wiadomości w Twoim Panelu.

Prześlij dalej wiadomość na wskazany adres email

Skorzystaj z tej opcji, gdy chcesz aby wiadomości uznane za spam trafiały na inne konto pocztowe. Możecie w waszej firmie wyznaczyć jedną osobą która weryfikowałaby poprawność odfiltrowanych emaili i to jej adres podałbyś w takim przypadku.


Filtr antyspamowy jest bardzo wydajną bronią przeciwko spamowi. Stosowany w połączeniu z mechanizmami 'białej listy' i 'czarne listy' zapewni Tobie na pewno duży komfort korzystania z poczty elektronicznej i jej bezpieczne użytkowanie.

Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.