BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Wirtualny FTP

PUBLIKACJA STRONY NA SERWERZE
PROTOKÓŁ FTP - WPROWADZENIE
Skrót FTP pochodzi od angielskiej nazwy File Transfer Protocol. Jest to określenie protokołu służącego do transmisji plików w sieci internet. Korzystanie z FTP posiada wiele zalet. Są to m.in.:
 • duża prędkość przesyłania danych,
 • stabilność połączenia,
 • możliwość wielokrotnego ponowienia przerwanego pobierania.
Przy pomocy protokołu FTP dane przesyłane są w trybie zwykłym lub anonimowym. Do przesyłania danych w trybie zwykłym konieczne jest podanie danych uwierzytelniających. Tryb anonimowy służy do korzystania z zasobów ogólnodostępnych niewymagających wcześniejszej autoryzacji.
      Dostęp do konta poprzez protokół FTP aktywny jest 24 godziny na dobę, dlatego w każdej chwili możesz umieścić lub zaktualizować swój serwis internetowy.
UMIESZCZANIE I POBIERANIE PLIKÓW
Pliki na serwer możesz przesłać na kilka sposobów. Najczęściej wykorzystywane narzędzia to:
 • dowolny klient FTP instalowany na Twoim komputerze np. CuteFTP, Fetch, WS_FTP,
 • inne oprogramowanie z wbudowanym klientem FTP np. Total Commander, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage,
 • standardowa przeglądarka internetowa np. Internet Explorer.
Konfiguracja i obsługa klienta FTP oraz przeglądarki internetowej szczegółowo opisana jest w dokumencie Konfiguracja klienta FTP.
TRYB BINARNY I ASCII
Przesyłanie plików na serwer może odbywać się w trybie binarnym lub ASCII.

Ważne
Pliki przesyłane binarnie trafiają na serwer nie zmienione. Przesyłanie w trybie ASCII powoduje zamianę niektórych bitów (następuje konwersja znaków końca linii) i powinno być wykorzystywane tylko do przesyłania plików tekstowych.
Dla lepszego zrozumienia zapoznaj się z przykładowymi rozszerzeniami plików wysyłanych w trybie binarnym i w trybie ASCII.

Tryb binarny Tryb ASCII
*.jpg, *.gif, *.png, *.doc, *.zip, *.rar, *.pdf, *.swf, *.mpeg *.avi *.mp3 *.tif *.txt, *.htm, *.html, *.php, *.asp, *.jsp, *.c, *.cpp, *.h, *.pl, *.css, *.js, *.wml, *.sh

Prostą metodą rozróżnienia rodzaju pliku i sposobu jego przesyłania jest próba odczytania zawartości pliku dowolnym edytorem tekstowym. Jeżeli plik jest dla Ciebie czytelny należy przesyłać go w trybie ASCII. Wszystkie inne pliki, nieczytelne w trybie tekstowym, należy przesyłać w trybie binarnym. Większość programów posiada także tryb 'automatyczny'. W takim przypadku program sam rozpoznaje rodzaj pliku i dobiera odpowiedni tryb przesyłania.

NAZWY PLIKÓW
Pamiętaj aby w nazwach plików nie używać:
 • polskich znaków (ą,ś,ć,...)
 • znaków typu @,#,$,...
Wielkość liter w nazwach plików jest ignorowana. Plik o nazwie Produkty.html zostanie odnaleziony także przy żądaniu pliku o nazwie produkty.html. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy w tym samym katalogu znajdują się dwa pliki o tej samej nazwie ale różnej pisowni (np. Oferta.html i oferta.html). W takim przypadku serwer wskaże plik zgodny dokładnie z Twoim zapytaniem. Tak zaprojektowana funkcjonalność daje gwarancję prawidłowego wyświetlania strony WWW tworzonych w środowisku systemu Windows.
Pamiętaj także o nadaniu odpowiedniego rozszerzenia tworzonym plikom np. dla stron WWW będzie to *.html.

PRAWA DOSTĘPU DO PLIKÓW
Wszystkie pliki umieszczone na serwerze posiadają określane prawa dostępu. Domyślnie pliki na serwerze umieszczane są z prawami rw-r--r-- czyli 644. Oznacza to, że wszyscy mają prawa do odczytu a tylko właściciel (Ty) do zapisu. Inaczej mówiąc, każdy może zobaczyć Twoje strony ale tylko ty możesz je zmienić.
Wyjątek stanowi katalog cgi-bin. Plikom tam umieszczanym nadawane są prawa rwxr-xr-x (755) umożliwiające wykonywalność umieszczanych tam skryptów. Analogicznie dzieje się przy umieszczaniu plików z rozszerzeniami .cgi, ,.pl, .py w dowolnym katalogu Twojego konta. Także one otrzymują prawo wykonywalności rwxr-xr-x (755). Prawa plików możesz zmienić komendą chmod z poziomu Twojego klienta FTP.

NAZWA STRONY DOMOWEJ
Umieszczając stronę na serwerze pamiętaj, że strona startowa musi posiadać jedną z nazw:
 • index.html
 • index.htm
 • index.shtml
 • index.php
 • index.php3
 • index.phtml
 • index.cgi
 • index.wml
 • default.html
 • default.htm
 • default.shtml
 • default.php
 • default.php3
 • default.phtml
 • default.cgi
 • default.wml
Nazwy poukładane są wg kolejności odczytu przez serwer. Jeżeli w jednym katalogu umieścisz index.html i index.php otwarta zostanie strona index.html.

ROZWIĄZANIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH PROBLEMÓW
Nie możesz połączyć się z serwerem korzystając z klienta FTP

Upewnij się, czy:
 • posiadasz dostęp do internetu,
 • podajesz prawidłowy login, hasło oraz nazwę hosta,
 • posiadasz dostęp do aplikacji Wirtualny FTP
 • nie próbujesz się zalogować do katalogu do którego nie masz dostępu,
 • Twój komputer nie jest umieszczony za oprogramowaniem typu firewall (jeżeli tak, zapoznaj się z uwagami poniżej.
Jeżeli Twój komputer znajduje się za firewallem może zdarzyć się, że nie będziesz mógł połączyć się z serwerem FTP korzystając ze standartowych ustawień klienta FTP. Rozwiązaniem tego problemu jest przełączenie się z aktywnego na pasywny tryb działania (ang. passive mode).

Aktywacja trybu w programie Total commnader:


W pasywnym trybie FTP tylko klient nawiązuje połączenie z serwerem w odróżnieniu od trybu aktywnego gdzie komunikacja jest obustronna. Dzięki temu, rozwiązany jest problem firewalla blokującego połączenie nawiązywane przez serwer z portem danych klienta.

Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.