BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Domeny internetowe

REJESTRACJA NOWEJ DOMENY
W tym dokumencie zapoznasz się z następującymi tematami:
DOMENY - WPROWADZENIE
Domeny internetowe są to opisowe, łatwe do zapamiętania i unikalne nazwy, wskazujące na zasoby umieszczone w sieci Internet. Z nami zarejestrujesz wszystkie polskie oraz najpopularniejsze międzynarodowe rozszerzenia. Od maja 2004 roku BLINK.PL jest autoryzowanym Partnerem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - NASK. Podpisane przez nas porozumienie upoważnia nas do rejestracji i zarządzania domenami internetowymi w imieniu naszych klientów. Domeny międzynarodowe rejestrowane są na podstawie umów podpisanych z zagranicznymi Partnerami.

RODZAJE DOMEN I ICH PODZIAŁ
System domen ma charakter globalny a jego struktura hierarchiczną budowę. Poszczególne poziomy domeny kończy znak kropki (.) umieszczony po jej prawej stronie. Pierwsza z prawej nazwa domeny, która nie jest zakończona kropką, jest nazywana domeną najwyższego poziomu. Domenami najwyższego poziomu są m. in. domeny krajowe składające się z dwóch liter jednoznacznie identyfikujących kraj do którego są przypisane. W przypadku Polski jest to nazwa domeny - .pl.
      Oprócz domen krajowych w domenie najwyższego poziomu istnieje kilkanaście domen podstawowych (ang. generic), które nie są kojarzone terytorialnie z nazwą żadnego państwa: .com, .org, .mil, .gov, .int, .net, .edu, .info, .biz, .name, .pro, .museum, .coop, .aero.

Rodzaj domeny Przykład

Domeny najwyższego poziomu
(ang. Top-Level Domains)

.com, .org, .net, .edu (domeny ogólne),
.pl, .uk, .de, .fr (domeny krajowe)

Domeny drugiego poziomu
(ang. Second Level Domains)

.com.pl, org.pl, co.uk

WYBÓR NAJLEPSZEJ NAZWY
Wybierając nazwę domeny zwróć uwagę aby była ona łatwa do zapamiętania i wymówienia. Powinna być krótka i kojarząca się z nazwą Twojej firmy, prowadzoną działalnością lub oferowanym produktem. Jeżeli nazwa firmy jest długa, zastanów się nad zastosowanie skrótu składającego się pierwszych liter poszczególnych wyrazów.
Najlepszym według nas i zarazem najczęściej rejestrowanym rozszerzeniem jest .pl. Jeżeli domena z tym rozszerzenie jest zajęta możesz rozważyć także .com.pl, net.pl, info.pl, biz.pl lub rozszerzenia międzynarodowe typu .com, .net, .biz, .info. W nazwie domeny możesz używać liter, cyfr oraz myślnika (-). Domeny polskie muszą składać się z minimum 2 a zagraniczne 3 znaków.
JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE
Jeżeli już wiesz jaką domenę chcesz zarejestrować skorzystaj z formularza zamówienia umieszczonego w naszym serwisie lub (jeżeli posiadasz już konto na naszym serwerze) z narzędzia znajdującego się w Panelu Administracyjnym Twojego konta: Domeny internetowe >> Rejestracja domeny. Proces składania zamówienia składa się z trzech kroków:
  1. sprawdzenia zajętości domeny,
  2. wyboru nazwy do rejestracji,
  3. wyboru długości okresu abonamentowego i złożenia zamówienia.
Pocztą elektroniczną otrzymasz od nas potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z fakturą pro forma umożliwiającą opłacenie zamówionej usługi. W przypadku zamawiania domen polskich otrzymasz także stosowne potwierdzenie z NASK informujące o dodaniu Twoich danych do bazy Whois i rezerwacji domeny.
Zamówione polskie domeny (operator NASK) są blokowane na okres 14 dni i nikt inny poza Tobą nie może ich zarejestrować. Jeżeli domena w tym czasie nie zostanie aktywowana rezerwacja wygasa i domena jest zwalniana.
      W przypadku domen międzynarodowych nie ma możliwości rezerwacji. Do momentu rejestracji przez Ciebie domeny (co następuje po opłaceniu domeny) jest ona wolna i może zostać zarejestrowana przez każdego.
OPŁATY I AKTYWACJA DOMENY
Opłaty za zamówione domeny dokonujesz na podstawie faktury pro forma. Fakturę otrzymasz w postaci elektronicznej pocztą email oraz Pocztą Polską.

Ważne!
Domeny aktywowane są natychmiast po odnotowaniu przez nas dokonanej wpłaty.
Aby skrócić czas oczekiwania na rejestrację domeny prześlij do nas faxem potwierdzenie wpłaty na numer (61) 622-25-25 lub emailem.
Wszystkie usługi związane z rejestrowaną domeną, takie jak strona WWW i poczta elektroniczna zaczynają funkcjonować w ciągu 24-48 godzin od momentu aktywacji domeny. Czas ten, nazywany propagacją domeny, potrzebny jest na rozprzestrzenienia się informacji o nowej domenie w sieci Internet.
Na 21 dni przed wygaśnięciem abonamentu otrzymasz od nas dokumenty umożliwiające przedłużenie ważności domeny. Na 21,14,7,3 dni przed wygaśnięciem otrzymasz od nas także wiadomości email informujące o zbliżającym się terminie.
W przypadku braku wpłaty na 3 dni przed terminem skontaktujemy się z Tobą także telefonicznie z przypomnieniem o konieczności dokonania wpłaty za domenę. Dzięki naszym informacją nigdy nie przeoczysz terminu płatności domeny.

Ważne!
Przy odnawianiu domeny ważne jest przestrzeganie wyznaczonych terminów płatności. Z dniem wygaśnięcia abonamentu domeny, nie odnowione domeny są automatycznie blokowane przez NASK a po min. 30 dniach zwalniane do ponownej rejestracji.
Nieopłacenie domeny we wskazanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją domeny.
Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.