BLINK.PL - OGICOM

Bezpłatna infolinia: 0800 702 997

biuro@blink.pl

061 622-25-00

Pomoc on-line

061 622-25-25

SERWERY
PROMOCJE
POMOC
O NAS
regulamin | kontakt


ZARZĄDZANIE KONTEM

POCZTA ELEKTRONICZNA

MOJE STRONY WWW

WIRTUALNY FTP

PROMOCJA I MARKETING

STATYSTYKI I RAPORTY

DOMENY INTERNETOWE

MOJE USTAWIENIA
Dokumentacja
Zarządzanie kontem

USTAWIENIA PANELU
PANEL - WPROWADZENIE
Panel administracyjny jest to przyjazny interface graficzny umożliwiający użytkownikowi korzystanie z dostępnych dla niego usług.

Ważne!
Dostęp do panelu administracyjnego posiadają wszyscy użytkownicy konta.
Zawartość a tym samym funkcjonalność panelu administracyjnego pojedynczego użytkownika zależy od ilości usługdo jakich otrzymał on dostęp. Inaczej wygląda panel administracyjny użytkownika korzystającego tylko z poczty elektronicznej od panelu np. administratora konta.

Ważne!
Do panelu użytkownik loguje się podając:
  1. login lub adres email (dowolny z posiadanych adresów),
  2. hasło dostępu.
Formularz logowania do Panelu Administracyjnego znajduje się na stronie http://www.blink.pl oraz http://www.panel.twojadomena.pl.

ARANŻACJA GRAFICZNA
Korzystając z narzędzia Ustawienia panelu w module "Zarządzanie kontem" ustalisz wygląd Panelu Administracyjnego dla wszystkich użytkowników. Możesz między innymi:
  • umieścić logo firmy w nagłówku oraz określić jego pozycję,
  • umieścić slogan reklamowy,
  • zdecydować o kroju czcionki w panelu i jej wielkości,
  • wybrać domyślną kolorystykę panelu oraz zdecydować o barwach nagłówka.
Szybko dostosujesz wygląd Panelu Administracyjnego do wzorców funkcjonujących w Waszej firmie.

BEZPIECZEŃSTWO
Dane zgromadzone w panelu administracyjnym oraz dostęp do nich chroniony jest przez kilkustopniowy system zabezpieczeń. Zapoznaj się z poniższymi uwagami. Ułatwią Ci one dostosowanie istniejących mechanizmów do Twoich potrzeb.

Poziomy bezpieczeństwa
W zależności od potrzeb użytkownicy mogą korzystać z standardowego lub wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Wdrożone zabezpieczenia w standardowym poziomie bezpieczeństwa to m.in.:
  • unikalne adresy stron generowane przy użyciu losowo wybranego ciągu znaków,
  • sesja panelu chroniona przed przejęciem poprzez sprawdzanie charakterystycznych zmiennych środowiskowych prawidłowo zautoryzowanego użytkownika,
  • mechanizmy utrudniające ataki typu słownikowego.
W poziomie zaawansowanym dodatkowo wdrożony został:
  • zaawansowany system zabezpieczeń gwarantujący unikalność każdego wygenerowanego adresu WWW (próba otworzenia identycznego adresu np. w drugim oknie przeglądarki zakończy się niepowodzeniem).
Zwróć uwagę, żę korzystając z panelu administracyjnego w zaawansowanym trybie bezpieczeństwa nie można stosować przycisków nawigacyjnych przeglądarki (odśwież, dalej, wstecz) oraz dwukrotnie klikać w ten sam link. Zachowanie takie powoduje zamknięcie sesji i wylogowanie z panelu.

Multisesja
Aktywacja multisesji umożliwia jednoczesną pracę w panelu administracyjnym wielu użytkownikom zalogowanym przy pomocy tego samego loginu (nazwy użytkownika). Jeżeli sam korzystasz z panelu aktywacja mechanizmu multisesji nie jest konieczna.

Sesja
Czas trwania sesji określa jak długo panel administracyjny ma być aktywny w sytuacji gdy nie wykonujesz w nim żadnej akcji (np. odszedłeś od komputera i zapomniałeś się wylogować).

Ważne!
Kończąc pracę w panelu pamiętaj aby korzystać z linka "WYLOGUJ". Nie kończ pracy poprzez zamknięcia okna przeglądarki.
SKRÓTY DO NARZĘDZI
Skróty są to graficzne symbole umieszczone na pierwszej stronie panelu umożliwiające szybki dostęp do wybranych narzędzi z poszczególnych aplikacji. Korzystając z narzędzia Organizuj skróty w module "Zarządzanie kontem" zmienisz domyślnie wyświetlany zestaw skrótów dla użytkowników Twojego konta.

Ważne!
Użytkownicy widzą skróty tylko do tych narzędzi do których mają aktualnie dostęp.
Zwróć uwagę, że podobnie jak w przypadku innych narzędzi z aplikacji 'Zarządzanie kontem' ustawienia te dotyczą wszystkich użytkowników i mogą być nadpisane przez ich indywidualne ustawienia.

WERSJA JĘZYKOWA
Aktualnie Panel Administracyjny dostępny jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Powrót

Wszystkie prawa zastrzeżone.